Twórca

Aleksander Pyrchla

Data

15-12-1981

Opis

Wprowadzenie stanu wojennego, czołgi pod Stocznią Gdańską im. Lenina. Na zdjęciu czołg z numerem "X293" przed Pomnikiem Poległych Stoczniowców 1970.
The introduction of martial law, tanks outside the Lenin's Shipyard in Gdansk. In the picture there is a tank with the number "X293" in front of the Monument to the Fallen Shipyard Workers 1970.

Temat

stan wojenny
martial law

Format

TIFF, JPG

Źródło

darowizna Aleksandra Pyrchli

Miejsce powstania

Gdańsk

Numer ewidencyjny

ECS/F/45994

Typ obiektu

plik cyfrowy

Technika

czarno-biała

Tworzywo

skan z odbitki pozytywowej (13,7x9 cm)

Inne

Udostępnianie: Tak