Twórca

Jan Juchniewicz

Data

13-12-1981

Opis

Zniszczenia w biurze Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego Solidarności Regionu Gdańsk, przy ul. Grunwaldzkiej 103, po wizycie funkcjonariuszy ZOMO [Zmotoryzowane Odwody Milicji Obywatelskiej].
The damage to the office of the Inter-Enterprise Founding Committee of the Solidarity of Gdansk Region, at Grunwaldzka Street 103, after the visit of ZOMO [Motorised Citizen's Militia Detachments] officers.

Temat

stan wojenny
martial law

Format

JPG

Źródło

darowizna Jana Juchniewicza

Miejsce powstania

Gdańsk

Numer ewidencyjny

ECS/F/40090

Typ obiektu

plik cyfrowy

Technika

czarno-biała

Tworzywo

z negatywu o formacie 24x 36 mm

Inne

Udostępnianie: Tak, ograniczone do celów niekomercyjnych