Twórca

Jan Juchniewicz

Data

12-12-1981

Opis

Napis na murze w przejściu podziemnym: "PRZECZ Z PZPR-owską PROPAGANDĄ".
Inscription on the wall in an underground passage: "DOWN WITH PZPR [Polish United Workers' Party] PROPAGANDA".

Temat

hasła uliczne
street slogans

Format

JPG

Źródło

darowizna Jana Juchniewicza

Miejsce powstania

Gdańsk

Numer ewidencyjny

ECS/F/40029

Typ obiektu

plik cyfrowy

Technika

czarno-biała

Tworzywo

z negatywu o formacie 24x 36 mm

Inne

Udostępnianie: Tak, ograniczone do celów niekomercyjnych