Twórca

Zenon Mirota

Data

31-08-1980

Opis

Zakończenie strajku sierpniowego w Stoczni Gdańskiej im. Lenina. Lech Wałęsa z długopisem, którym podpisał porozumienie z rządem, na Bramie nr 2. Nad bramą widoczny transparent "PROLETARIUSZE WSZYSTKICH ZAKŁDAÓW ŁĄCZCIE SIĘ !".
The end of August strike at Lenin's Shipyard in Gdansk. Lech Walesa with the pen in with which he signed an agreement with the government, at Gate No. 2. A banner is visible above the gate "PROLETARIANS OF ALL FACTORIES UNITE!".

Temat

Sierpień 1980
August 1980

Rodzaj

Europeana

Format

TIFF, JPG

Prawa

Prawa zastrzeżone - dostęp ograniczony

Miejsce powstania

Gdańsk

Numer ewidencyjny

ZM8 (29)

Technika

czarno-biała

Inne

Udostępnianie: tak