Twórca

Giedymin Jabłoński

Data

08-1980

Opis

Strajk sierpniowy w Stoczni Gdańskiej im. Lenina. Grupa mieszkańców przy murze stoczni od ul. Jana z Kolna. Na szczycie muru widoczni wartownicy stoczniowi.
The August strike at the Lenin's Shipyard in Gdansk. A group of people at the wall of the shipyard from Jana z Kolna Street. Shipyard guards are visible at the top of the wall.

Temat

Sierpień 1980
August 1980

Rodzaj

Europeana

Format

TIFF, JPG

Prawa

Prawa zastrzeżone - dostęp ograniczony

Miejsce powstania

Gdańsk

Numer ewidencyjny

ECS/T/F/16989

Typ obiektu

pozytyw

Technika

czarno-biała

Tworzywo

emulsja bromosrebrowa na podłożu barytowym

Inne

Udostępnianie: tak