Twórca

Janusz Bałanda Rydzewski

Data

08-1980

Opis

Strajk sierpniowy w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, drewniana figurka robotnika z uniesionymi rękami.
The August strike at the Lenin's Shipyard in Gdańsk, a wooden figurine of a worker with his hands raised.

Temat

Sierpień 1980
August 1980

Rodzaj

Europeana

Format

TIFF, JPG

Prawa

Prawa zastrzeżone - dostęp ograniczony

Miejsce powstania

Gdańsk

Numer ewidencyjny

ECS/T/F/1350

Typ obiektu

pozytyw

Technika

czarno-biała

Inne

Udostępnianie: tak