Twórca

Zenon Mirota

Data

31-08-1980

Opis

Strajk sierpniowy w Stoczni Gdańskiej im. Lenina. Widok z góry na Bramę nr 2 i zgromadzonych pod nią mieszkańców oraz stoczniowców. Nad bramą widoczny transparent z hasłem "PROLETARIUSZE WSZYSTKICH ZAKŁDAÓW ŁĄCZCIE SIĘ !", a na dachu wartowni tablice z 21 postulatami.
August strike at Lenin's Shipyard in Gdansk. Top view of Gate No. 2 and the citiziens and shipyard workers gathered below it. Above the gate there is a banner with the slogan "PROLETARIANS OF ALL FACTORIES UNITE!", and on the roof of the guardhouse boards with 21 postulates are visible.

Temat

Sierpień 1980
August 1980

Rodzaj

Europeana

Format

TIFF, JPG

Prawa

CC-BY-SA

Miejsce powstania

Gdańsk

Numer ewidencyjny

ZMpoz004

Technika

czarno-biała

Inne

Udostępnianie: tak