Twórca

Andrzej Tanewski

Data

31-08-1980

Opis

Strajk sierpniowy w Stoczni Gdańskiej im. Lenina. Transparent z napisem "PROLETARIUSZE WSZYSTKICH ZAKŁADÓW ŁĄCZCIE SIĘ!" rozwieszony nad Bramą nr 2.
August strike at Lenin's Shipyard in Gdansk. A banner with the sign "PROLETARIANS OF ALL FACTORIES, UNITE!" hung over the Gate No. 2.

Temat

Sierpień 1980
August 1980

Format

TIFF, JPG

Prawa

Prawa zastrzeżone - dostęp ograniczony

Miejsce powstania

Gdańsk

Numer ewidencyjny

ECS/F/26889

Typ obiektu

plik cyfrowy

Technika

barwna

Inne

Udostępnianie: tak