Twórca

Janusz  Uklejewski

Data

01-05-1986

Opis

Święto 1 Maja. W pochodzie idą stoczniowcy Stoczni Północnej im.Bohaterów Westerplatte z biało-czerwonymi flagami. W pierwszym rzędzie drugi z prawej idzie Henryk Obarski, delegat na X Zjazd PZPR.
May 1st [Labor Day]. The procession of shipyard workers of Westerplatte Northern Shipyard with white and red flags. In the first row, second from the right, is Henryk Obarski, a delegate to the 10th Congress of the Polish United Workers' Party.

Temat

1 Maja
May 1st - Labor Day

Format

TIFF, JPG

Miejsce powstania

Gdańsk

Numer ewidencyjny

ECS/T/F/256

Typ obiektu

pozytyw

Technika

czarno-biała

Tworzywo

emulsja bromosrebrowa na podłożu barytowym

Wysokość

18,2 cm

Szerokość

20,4 cm

Cechy fotografii

biała ramka, szer.: 0,6 cm i dolny margines 3,6 cm, na dolnym marginesie naklejony opis "1 B Gdańsk 1986-05-01. Pochód 1 Majowy w Gdańsku. W pochodzie idą stoczniowcy Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku, wśród nich (drugi z prawej) delegat na X Zjazd Parii Henryk Obarski. CAF telefoto Janusz Uklejewski"

Stan zachowania

bardzo dobry

Inne

prawa autorskie ECS: pełne prawa

Analogie fotografii

Zbiory ECS: Sławomir Fiebig