Twórca

Janusz  Uklejewski

Data

01-05-1986

Opis

Święto 1 Maja. W pochodzie idą stoczniowcy Stoczni Gdańskiej im. Lenina z biało-czerwonymi flagami. W pierwszym rzędzie czwarty od prawej idzie Wiktor Borcuch, delegat na X Zjazd PZPR.
May 1st [Labor Day]. The procession of shipyard workers of Lenin's Shipyard in Gdańsk with white and red flags. In the first row, fourth from the right, is Wiktor Borcuch, a delegate to the 10th Congress of the Polish United Workers' Party.

Temat

1 Maja
May 1st - Labor Day

Format

TIFF, JPG

Miejsce powstania

Gdańsk

Numer ewidencyjny

ECS/T/F/255

Typ obiektu

pozytyw

Technika

czarno-biała

Tworzywo

emulsja bromosrebrowa na podłożu barytowym

Wysokość

18,2 cm

Szerokość

20,7 cm

Cechy fotografii

biała ramka, szer.: 0,5 cm, 0,8 cm, 0,9 cm i dolny margines: 3,6 cm, na dolnym marginesie naklejony opis "2 E Gdańsk 1986-05-01. Pochód 1 Majowy w Gdańsku. W pochodzie idą stoczniowcy Stoczni Gdańskiej im. Lenina wśród nich dlegat na X Zjazd Partii Wiktor Borcuch. CAF telefoto Janusz Uklejewski"

Stan zachowania

dobry; prawy dolny róg lekko zagięty

Inne

prawa autorskie ECS: pełne prawa

Analogie fotografii

Zbiory ECS: Sławomir Fiebig