Twórca

Janusz  Uklejewski

Data

01-05-1971

Opis

Święto 1 Maja. Na wiadukcie kolejowym nad przystankiem Gdynia Stocznia, pod tablicą informacyjną, położone kwiaty na pamiatkę wydarzeń z grudnia 1970 roku.
May 1st [Labor Day]. There are flowers in memory of the events of December 1970 under the information board, on the railway viaduct above the station Gdynia Stocznia.

Temat

1 Maja
May 1st - Labor Day

Format

TIFF, JPG

Miejsce powstania

Gdynia

Numer ewidencyjny

ECS/T/F/254

Typ obiektu

pozytyw

Technika

czarno-biała

Tworzywo

emulsja bromosrebrowa na podłożu barytowym

Wysokość

12,9 cm

Szerokość

18,3 cm

Stan zachowania

dobry; mały kawałek prawego dolnego rogu oddarty

Inne

prawa autorskie ECS: pełne prawa

Analogie fotografii

Zbiory ECS: Leszek Latos, Sławomir Fiebig,