Twórca

Anna Beata Bohdziewicz

Data

01-05-1983

Opis

Stan wojenny, grupa funkcjonariuszy ZOMO legitymuje demonstranta.
Martial law, a group of ZOMO officers check an ID of a demonstrator.

Temat

stan wojenny
martial law

Format

TIFF, JPG

Miejsce powstania

Warszawa

Numer ewidencyjny

ECS/F/34610

Typ obiektu

plik cyfrowy

Technika

czarno-biała

Tworzywo

z negatywu, format 24x36 mm

Inne

prawa autorskie ECS: ograniczone do celów statutowych