Twórca

Jacek Awakumowski

Data

01-05-1989

Opis

Pochód pierwszomajowy na ul. Rajskiej. Uczestnicy unoszą ręce w geście zwycięstwa i niosą biało-czerwone flagi z napisami "SOLIDARNOŚĆ". W tle widoczny budynek kościoła św. Katarzyny.
The Labour Day parade on Rajska Street. Participants raise their hands in a gesture of victory and carry a white and red flags with the inscription "SOLIDARITY". In the background, the building of the church of St. Catherine is visible.

Temat

1 Maja
1-st of May

Format

TIFF, JPG

Miejsce powstania

Gdańsk

Numer ewidencyjny

ECS/T/F/20369

Typ obiektu

diapozytyw

Technika

barwna

Tworzywo

klisza fotograficzna, format 60x60 mm

Stan zachowania

bardzo dobry

Inne

prawa autorskie ECS: pełne prawa

Analogie fotografii

Zbiory ECS: Wojciech Milewski, Stefan Kraszewski