Twórca

Leonard Szmaglik

Data

31-08-1989

Opis

Rocznica strajków sierpniowych, uroczystości pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców 1970. Jan Nowak-Jeziorański pozdrawia ludzi zgromadzonych na placu.
Anniversary of August strikes, celebrations at the Monument to the Fallen Shipyard Workers 1970. Jan Nowak-Jeziorański greets the people gathered in the square.

Temat

rocznica strajku
anniversary of the strike

Format

TIFF, JPG

Miejsce powstania

Gdańsk

Numer ewidencyjny

ECS/T/F/16858

Typ obiektu

plik cyfrowy

Technika

czarno-biała

Tworzywo

z negatywu o formacie 24x36 mm

Inne

prawa autorskie ECS: pełne prawa

Analogie fotografii

Zbiory ECS: Janusz Bałanda Rydzewski