Twórca

Henryk Pietkiewicz

Data

01-05-1982

Opis

Manifestacja pierwszomajowa na ul Łagiewniki. Uczestnicy pochodu unoszą ręce w geście zwycięstwa "V"
Manifetsation on Labour Day, on Łagiewniki Street. Participants of the procession raise their hands in the gesture of victory.

Temat

stan wojenny
martial law

Format

JPG [mały]

Miejsce powstania

Gdańsk

Numer ewidencyjny

Pietkiewicz_Solidarnosc_6559

Typ obiektu

plik cyfrowy

Technika

czarno-biała

Tworzywo

z negatywu o formacie 24x36 mm

Inne

prawa autorskie ECS: pełne prawa

Analogie fotografii

Zbiory ECS: Leszek Biernacki, Sławomir Fiebig, Stefan Kraszewski