Twórca

Sławomir Fiebig

Data

01-05-1982

Opis

Święto 1 Maja, na balkonie bloku na gdanskiej Zaspie stoi Danuta Wałęsa, żona Lecha Wałęsy. Kobieta unosi rękę w geście zwycięstwa "V" pozdrawiając tłum manifestantów przybyły pod blok internowanego przywódcy NSZZ Solidarność.
The Labour Day, Danuta Wałęsa, the wife of Lech Wałęsa, stands on the balcony of the block in Gdańsk-Zaspa. The woman lifts her hand in a gesture of victory "V" greeting the crowd of demonstrators who have came under the block of the interned leader of NSZZ Solidarity.

Temat

stan wojenny
martial law

Format

TIFF, JPG

Miejsce powstania

Gdańsk

Numer ewidencyjny

ECS/T/F/25804

Typ obiektu

plik cyfrowy

Technika

czarno-biała

Tworzywo

z negatywu o formacie 24x36 mm

Inne

prawa autorskie ECS: prawa ograniczone do celów statutowych ECS

Analogie fotografii

Zbiory ECS: Stefan Kraszewski, Leszek Biernacki