Twórca

Sławomir Fiebig

Data

01-05-1971

Opis

Oficjalne obchody święta 1 Maja, trybuna dygnitarzy partyjnych. Od prawej strony z przodu stoją: I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego w Gdańsku Tadeusz Bejm i sekretarz Komitetu Centralnego PZPR Stanisław Kania.
Official celebrations of the Labour Day, a tribune of party dignitaries. On the right-side, in the front stands: First secretary of the Provincial Committee in Gdansk Tadeusz Bejm and secretary of the Central Committee of PZPR [Polish United Workers' Party] Stanisław Kania.

Temat

1 Maja
1-st of May

Format

TIFF, JPG

Miejsce powstania

Gdańsk

Numer ewidencyjny

ECS/T/F/24146

Typ obiektu

plik cyfrowy

Technika

czarno-biała

Tworzywo

z negatywu o formacie 24x36 mm

Inne

prawa autorskie ECS: prawa ograniczone do celów statutowych ECS

Analogie fotografii

Zbiory ECS: Leszek Latos; arch. Iwona Maria Soldenhoff; arch. Jacek Merkel