Twórca

Zenon Mirota

Data

01-05-1971

Opis

Święto 1 Maja, manifestacja pod Bramą nr 2 Stoczni Gdańskiej im. Lenina. Uczestnicy zawiesili na murze stoczni wieńce dla upamiętnienia ofiar wydarzeń grudniowych w 1970 roku. Nad bramą widoczny napis "PROTELRIUSZE WSZYSTKICH KRAJÓW ŁĄCZCIE SIĘ!"
The Labour Day, manifestation next to the Gate No. 2 of Lenin's Shipyard in Gdansk. Pariticipants hung wreaths on the wall of the shipyard in honor of the fallen shipyard workers in 1970. Over the gate a communist sign: "PROTELRIUSES OF ALL COUNTRIES COMBINE!" is visible.

Temat

1 Maja
1-st of May

Format

TIFF, JPG

Miejsce powstania

Gdańsk

Numer ewidencyjny

ECS/T/Fot/129

Typ obiektu

negatyw

Technika

czarno-biała

Tworzywo

klisza fotograficzna, format 60x60 mm

Stan zachowania

bardzo dobry

Inne

prawa autorskie ECS: pełne prawa

Analogie fotografii

Zbiory ECS: Sławomir Fiebig