Twórca

Zenon Mirota

Data

31-11-1980

Opis

Transport pierwszego krzyża z Pomnika Poległych Stoczniowców na plac budowy, dźwig stoczniowy przenosi krzyż z promu na transporter na lądzie.
Buliding to the Monument of the Fallen Shipyard Workers 1970 in Gdansk .Transporting the first cross to the construction site, the shipyard crane transfers the cross from the ferry to the transporter on land.

Temat

Pomnik Poległych Stoczniowców 1970
The Monument to the Fallen Shipyard Workers 1970

Format

TIFF, JPG

Miejsce powstania

Gdańsk

Numer ewidencyjny

ECS/T/F/1822

Typ obiektu

negatyw

Technika

czarno-biała

Tworzywo

klisza fotograficzna, format 60x60 mm

Stan zachowania

bardzo dobry

Inne

prawa autorskie ECS: pełne prawa

Analogie fotografii

Zbiory ECS: Zygmunt Błażek, Leonard Szmaglik, Stanisław Składanowski, Jerzy Strzeszewski, Janusz Uklejewski, Tadeusz Kłapyta, Stefan Kraszewski, Paweł Glanert