Twórca

Janusz  Bałanda Rydzewski

Data

03-05-1983

Opis

Zamieszki na ulicach w rocznicę Konstytucji 3 Maja, funkcjonariusze ZOMO [Zmotoryzowane Odwody Milicji Obywatelskiej] na ul. Grobla I.
Riots on the streets on the anniversary of the Constitution of May 3, ZOMO [pl] - Motorized Reserves of Citizen's Militia, police force in People’s Poland - officers on Gauseway I Street.

Temat

stan wojenny
martial law

Format

TIFF, JPG

Miejsce powstania

Gdańsk

Numer ewidencyjny

ECS/T/F/0014

Typ obiektu

pozytyw

Technika

czarno-biała

Tworzywo

emulsja bromosrebrowa na podłożu polietylenowym

Wysokość

16,9 cm

Szerokość

22,1 cm

Stan zachowania

dobry; lekkie przetarcie emulsji w rogach i przy krawędziach

Inne

Udostępnianie: TAK, wyłącznie do celów niekomercyjnych

Analogie fotografii

Zbiory ECS: arch. Jerzy Sadłowski, arch. Maria Cieszko, Józef Jańczak, arch. Danuta Kamińska, Leszek Biernacki, Stanisław Składanowski, Sławomir Fiebig, Tadeusz Kłapyta, Paweł Glanert, Krzysztof Jakubowski, Stefan Kraszewski