Twórca

Janusz  Bałanda Rydzewski

Data

15-12-1981

Opis

Ulotka na murze stoczni, Komunikat nr 4 Krajowego Komitetu Strajkowego [KKS] z siedzibą w Stoczni Gdańskiej im. Lenina o pozostaniu z załogą przedstawicieli KKS do końca prowadzonej akcji. Podpisali Szymon Pawlicki, Marian Miąskowski, Lesław Buczkowski, Jerzy Gawęda, Krzysztof Dowgiałło, Mirosław Krupiński, Aleksander Przygodziński, Jan Waszkiewicz, Leszek Woźnicki, Bronisław Sarzyński.
Leaflet on the shipyard wall, Communiqué No. 4 of the National Strike Committee [NSC] based in Lenin's Shipyard in Gdańsk on staying with the crew of the NSC representatives until the end of the campaign. Signed by Szymon Pawlicki, Marian Miąskowski, Lesław Buczkowski, Jerzy Gawęda, Krzysztof Dowgiałło, Mirosław Krupiński, Aleksander Przygodziński, Jan Waszkiewicz, Leszek Woźnicki, Bronisław Sarzyński.

Temat

stan wojenny
martial law

Format

TIFF, JPG

Miejsce powstania

Gdańsk

Numer ewidencyjny

ECS/T/F/0011

Typ obiektu

pozytyw

Technika

czarno-biała

Tworzywo

emulsja bromosrebrowa na podłożu barytowym

Wysokość

10,1 cm

Szerokość

14,6 cm

Stan zachowania

bardzo dobry

Inne

Udostępnianie: TAK, wyłącznie do celów niekomercyjnych

Analogie fotografii

Zbiory ECS: Leszek Biernacki, Stanisław Składanowski, Sławomir Fiebig, Tadeusz Kłapyta, Paweł Glanert, Krzysztof Jakubowski, Stefan Kraszewski