Twórca

Leszek  Latos

Data

01-05-1971

Opis

Święto 1 Maja, okolice Bramy nr 2 Stoczni Gdańskiej im Lenina. Na murze stoczni widoczne zawieszone wieńce ku czci poległych w 1970 roku stoczniowców.
The Labour Day, a place next to the Gate No. 2 of Lenin's Shipyard in Gdansk. The wreaths hung on the wall of the shipyard in  honor of the fallen shipyard workers in 1970.

Temat

1 Maja
1-st of May

Format

TIFF, JPG

Miejsce powstania

Gdańsk

Numer ewidencyjny

ECS/T/F/0006

Typ obiektu

pozytyw

Technika

czarno-biała

Tworzywo

emulsja bromosrebrowa na podłożu barytowym

Wysokość

9,1 cm

Szerokość

14,0 cm

Stan zachowania

dobry; emulsja lekko przetarta w narożnikach, na krawędziach zmatowienia emulsji spowodowane suszeniem, prawy dolny róg załamany

Inne

Udostępnianie: TAK, wyłącznie do celów niekomercyjnych

Analogie fotografii

Zbiory ECS: Sławomir Fiebig, arch. Iwona Maria Soldenhoff, arch. Jacek Merkel