Twórca

Leszek  Latos

Data

01-05-1971

Opis

Uczestnicy pochodu 1-majowego niosący transparent: "ZĄDAMY ODSŁONIĘCIA TABLICY KU CZCI POLEGŁYCH STOCZNIOWCÓW S.G. [Stocznia Gdańska]" [pisownia oryginalna].
The Labour Day procession, participants are carrying the banner: "WE DEMAND THE UNVEILING OF THE PLAQUE COMMEMORATING THE FALLEN SHIPYARD WORKERS of S.G. [Lenin's Shipyard in Gdansk]"

Temat

1 Maja
1-st of May

Format

TIFF, JPG

Miejsce powstania

Gdańsk

Numer ewidencyjny

ECS/T/F/0005

Typ obiektu

pozytyw

Technika

czarno-biała

Tworzywo

emulsja bromosrebrowa na podłożu barytowym

Wysokość

9,0 cm

Szerokość

12,9 cm

Cechy fotografii

biały margines przy dolnej krawędzi, nierównej szerokości

Stan zachowania

dobry; górna krawędź - w polu obrazu nosi ślady przedarcia,dzielenia arkusza

Inne

Udostępnianie: TAK, wyłącznie do celów niekomercyjnych

Analogie fotografii

Zbiory ECS: Sławomir Fiebig, arch. Iwona Maria Soldenhoff, arch. Jacek Merkel