Twórca

Leszek  Latos

Data

12-1970

Opis

Czołgi na ul. Jana z Kolna na wysokości bramy nr 3 Stoczni Gdańskiej im. Lenina. Z prawej widoczni mieszkańcy na peronie kolejki na stacji Gdańsk Stocznia.
Tanks on the street of Jana z Kolna in front of the gate no. 3 of Lenin's Shipyard in Gdansk. On the right side people stand on the platform at Gdańsk Shipyard railway station.

Temat

Grudzień 1970
The December 1970

Format

TIFF, JPG

Miejsce powstania

Gdańsk

Numer ewidencyjny

ECS/T/F/0003

Typ obiektu

pozytyw

Technika

czarno-biała

Tworzywo

emulsja bromosrebrowa na podłożu barytowym

Wysokość

9,0 cm

Szerokość

12,9 cm

Cechy fotografii

biała ramka, nierównej szerokości

Stan zachowania

dobry; dolna krawędź -poza polem obrazu nosi ślady przedarcia,dzielenia arkusza

Inne

Udostępnianie: TAK, wyłącznie do celów niekomercyjnych

Analogie fotografii

Zbiory ECS: arch. Jerzy Wnorowski; Przemysław Zagierski; Jerzy Sadurski; arch. Maria Cieszko; Edmund Chabowski