Twórca

Leszek  Latos

Data

12-1970

Opis

Siedziba Komitetu Wojewódzkiego PZPR od ul. Wały Jagiellońskie, po spaleniu podczas zajść grudniowych i rozbiórce zadaszenia. Na pierwszym planie kamienne murki Bastionu św. Elżbiety.
Headquartes of the Provincial Committee of the Communist Party from the street Wały Jagiellońskie, after burning during the protests in December and demolition roofing. In the foreground stone walls of the Bastion of St. Elizabeth.

Temat

Grudzień 1970
The December 1970

Format

TIFF, JPG

Miejsce powstania

Gdańsk

Numer ewidencyjny

ECS/T/F/0002

Typ obiektu

pozytyw

Technika

czarno-biała

Tworzywo

emulsja bromosrebrowa na podłożu barytowym

Wysokość

9,1 cm

Szerokość

12,9 cm

Cechy fotografii

białe marginesy przy górnej, lewej i dolnej krawędzi, nierównej szerokości

Stan zachowania

dobry; dolna krawędź -poza polem obrazu nosi ślady przedarcia,dzielenia arkusza

Inne

Udostępnianie: TAK, wyłącznie do celów niekomercyjnych

Analogie fotografii

Zbiory ECS: arch. Jerzy Wnorowski, arch. Danuta Kamińska; arch. Maria Cieszko