Twórca

Leszek  Latos

Data

12-1970

Opis

Siedziba Komitetu Wojewódzkiego PZPR od ul. Elżbietańskiej, po spaleniu podczas zajść grudniowych i rozbiórce zadaszenia. Po prawej widać nadpalony budynek d. Sierocińca dla niemowląt ss. Elżbietanek.
Headquartes of the Provincial Committee of the Communist Party from the street Elizabethan, after burning during the protests in December and demolition roofing. On the right you can see charred building of the former orphanage for babies pp. Elizabeth.

Temat

Grudzień 1970
The December 1970

Format

TIFF, JPG

Miejsce powstania

Gdańsk

Numer ewidencyjny

ECS/T/F/0001

Typ obiektu

pozytyw

Technika

czarno-biała

Tworzywo

emulsja bromosrebrowa na podłożu barytowym

Wysokość

9,0 cm

Szerokość

13,9 cm

Stan zachowania

średni; emulsja przetarta w narożnikach, prawy górny róg załamany, 4 pęknięcia emulsji 2 cm i 1 cm przy prawej krawędzi, 7 pęknięć emulsji 3 cm i 1,5 cm przy dolnej krawędzi

Inne

Udostępnianie: TAK, wyłącznie do celów niekomercyjnych

Analogie fotografii

Zbiory ECS: arch. Jerzy Wnorowski, arch. Danuta Kamińska; arch. Maria Cieszko