Twórca

Wojciech Milewski

Data

01-09-1988

Opis

Zakończenie strajku w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, manifestacja po wyjściu ze stoczni. Pochód zmierza w stronę kościoła św Brygidy. Na przedzie uczestnicy niosą duży transparent "NIE MA WOLNOŚCI BEZ SOLIDARNOŚCI".

Temat

sierpień 1988

Format

TIFF, JPG

Miejsce powstania

Gdańsk

Numer ewidencyjny

ECS/T/F/907

Typ obiektu

pozytyw

Technika

barwna

Tworzywo

emulsja bromosrebrowa na podłożu barytowym

Wysokość

9,6 cm

Szerokość

14,8 cm

Stan zachowania

bardzo dobry

Inne

prawa autorskie ECS: użyczanie utworu ograniczone do celów niekomercyjnych

Analogie fotografii

Zbiory ECS: Janusz Uklejewski, Janusz Bałanda Rydzewski, Andrzej Rzeczycki, Stanisław Składanowski