Niezależne wydawnictwa ciągłe z lat 1976-1989

W zespole wyodrębniono:
I: Wydawnictwa seryjne publikowane przez struktury Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" o zasięgu lokalnym i krajowym.
II: Wydawnictwa seryjne publikowane przez organizacje opozycji demokratycznej w Polsce w latach 1976 - 1989.
III: Wydawnictwa seryjne emigracyjne
ECS_AS_1_II_960_2_7_001.jpg

VERBUM pismo Mazowieckiej Konfederacji…

Warszawa

(1984:) nr 7

ECS_AS_1_II_959_2_10_001.jpg

WOLNY POLAK - pismo Ruchu…

Warszawa

(1981:) nr 10

ECS_AS_1_II_958_1_1_001.jpg

POSTĘP

Warszawa

(1977:) nr 1; (1980:) nr 12

ECS_AS_1_II_957_2_3_001.jpg

NASZ KOMENTARZ

Warszawa

(1984:) nr 3

ECS_AS_1_I_1026_1_1_001.jpg

Solidarność [Łomża]

Łomża

(1981:) wyd. z czerwca

ECS_AS_1_I_1025_1_1_001.jpg

Biuletyn Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność"…

Warszawa

(1981:) nr 1, 22

ECS_AS_1_II_947_2_2_001.jpg

IDEE Wola

Warszawa

(1983:) nr 1(2)

ECS_AS_1_I_1023_1_1_001.jpg

PROMYK - biuletyn specjalny

Włocławek

(1981:) nr 1