Niezależne wydawnictwa ciągłe z lat 1976-1989

W zespole wyodrębniono:
I: Wydawnictwa seryjne publikowane przez struktury Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" o zasięgu lokalnym i krajowym.
II: Wydawnictwa seryjne publikowane przez organizacje opozycji demokratycznej w Polsce w latach 1976 - 1989.
III: Wydawnictwa seryjne emigracyjne
ECS_AS_1_II_040.jpg

ŻYWIĄ I BRONIĄ Pismo Chłopskie Niezależnego…

Bydgoszcz

(1984:) nr 3, 5

ECS_AS_1_II_039.jpg

ŻYWIĄ I BRONIĄ Pismo Centralne Ogólnopolskiego…

Warszawa

(1983:) nr 1; (1984:) nr 3, 4

ECS_AS_1_I_362_2_5_001.jpg

ŻYCIE CODZIENNE Pismo NSZZ "Solidarność" i NZS…

Warszawa

(1981:) nr 4, 5

ECS_AS_1_I_350.jpg

ZWYCIĘŻYMY NSZZ "Solidarność" Region Elbląg

Elbląg

(1982:) nr 7

ECS_AS_1_I_918_2_14_001.jpg

ZWYCIĘŻYMY - Pismo Solidarności

NSZZ "Solidarność" - Region…

Bełchatów

(1987:) nr 14-15

ECS_AS_1_II_240.jpg

ZWROT Pismo Społeczno - Kulturalne

Warszawa

(1980:) nr 1; (1981:) 2-4

ECS_AS_1_I_300.jpg

ZWROT Informator wewnętrzny Niezależnego…

Warszawa

(1981:) nr 4(8)

ECS_AS_1_I_397_1_2_001.jpg

ZWIĄZEK Radomski Informator Związkowy Solidarność

Radom

(1989:) nr 2