Niezależne wydawnictwa ciągłe z lat 1976-1989

W zespole wyodrębniono:
I: Wydawnictwa seryjne publikowane przez struktury Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" o zasięgu lokalnym i krajowym.
II: Wydawnictwa seryjne publikowane przez organizacje opozycji demokratycznej w Polsce w latach 1976 - 1989.
III: Wydawnictwa seryjne emigracyjne
ECS_AS_1_II_729001.jpg

KOMUNIKAT

Komitet Obrony Robotników

Warszawa

(1976:) nr 3; (1977:) nr 14;…

ECS_AS_1_II_754_1_1_001.jpg

Niezależne pismo młodych katolików SPOTKANIA

Lublin

(1977:) nr 1

ECS_AS_1_II_328.jpg

BIULETYN INFORMACYJNY Przegląd Prasy Zagranicznej

Warszawa

(1977:) nr 1-3; (1979:) nr 18;…

ECS_AS_1_II_716.tif

OPINIA Pismo Ruchu Obrony Praw Człowieka i…

Ruch Obrony Praw Człowieka i…

Warszawa

(1977:) nr 1, 2, 4-5; (1978:)…

ECS_AS_1_II_731_2_4-5_001.tif

BRATNIAK Pismo młodych

Ruch Młodej Polski

Gdańsk

(1977:) nr 1, 3; (1978:) nr…

ECS_AS_1_III_1.jpg

OPOKA

(red.) Jędrzej Giertych

Londyn (Wielka Brytania)

(1977:) nr 14; (1978:) nr 15;

ECS_AS_1_II_829_1_2_002.jpg

SZERSZEŃ Biuletyn Informacyjny

Paryż

(1977:) nr 2

ECS_AS_1_II_824_2_7_001.jpg

U Progu

Red. K. Brodacki, E.…

Warszawa

(1977:) nr 7