Niezależne wydawnictwa ciągłe z lat 1976-1989

W zespole wyodrębniono:
I: Wydawnictwa seryjne publikowane przez struktury Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" o zasięgu lokalnym i krajowym.
II: Wydawnictwa seryjne publikowane przez organizacje opozycji demokratycznej w Polsce w latach 1976 - 1989.
III: Wydawnictwa seryjne emigracyjne
ECS_AS_1_II_490.jpg

SYGNAŁ Niezależne Pismo Studenckie

Kraków

(1978:) nr 3
(1979:) nr 7

ECS_AS_1_II_887_1_3_001.jpg

DROGA - pismo niezależne wydawane przez…

red. nacz. Leszek Moczulski

Warszawa

(1978:) nr 3; (1987:) nr 23

ECS_AS_1_II_488.jpg

KRONIKA ŁÓDZKA

Łódź

(1978:) nr 4

ECS_AS_1_II_367.jpg

GOSPODARZ Pismo w obronie praw chłopskiej…

[red.] Piotr Typiak, Bogumił…

Warszawa

(1978:) nr 4, 6, 7, 11;…

ECS_AS_1_II_503.jpg

ROBOTNIK

Komitet Obrony Robotników /…

Warszawa

(1978:) nr 9, 11-17, 24-26;…

ECS_AS_1_II_847_1_1_001.jpg

GŁOS niezależny miesięcznik społeczno-polityczny…

Warszawa

(1978:) wyd. z 17.10

ECS_AS_1_II_685.jpg

KOMUNIKAT

Komitet Samoobrony Chłopskiej…

Zbrosza Duża

(1978:) wyd. z: 8.10; (1979:)…

ECS_AS_1_II_530.jpg

BIULETYN KATYŃSKI

Instytut Katyński w Polsce

Warszawa

(1979:) nr 1-8; (1981:) nr 25,…