Niezależne wydawnictwa ciągłe z lat 1976-1989

W zespole wyodrębniono:
I: Wydawnictwa seryjne publikowane przez struktury Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" o zasięgu lokalnym i krajowym.
II: Wydawnictwa seryjne publikowane przez organizacje opozycji demokratycznej w Polsce w latach 1976 - 1989.
III: Wydawnictwa seryjne emigracyjne
ECS_AS_1_II_380.jpg

A CAPPELLKA Dodatek Ulotny do Nieregularnika Ruchu…

Ruch "Wolność i Pokój"

Gdańsk

(1987:) nr 1

ECS_AS_1_I_448_1_1_001.jpg

A Niezależny Serwis Informacyjny ["Solidarność"]

Gdańsk

(1981:) nr 1-3; (1982:) nr…

ECS_AS_1_I_449_1_1_001.jpg

A Niezależny Serwis Informacyjny ["Solidarność"]…

Gdańsk

(1981:) wyd. z 24.12: "Do…

ECS_AS_1_II_398.jpg

A-TAK

Koszalin

(1989:) nr 1

ECS_AS_1_I_622_1_2_001.jpg

AB OVO Biuletyn Informacyjny Komitetu Porozumienia…

Warszawa

(1983) nr 2

ECS_AS_1_II_935_2_10_001.jpg

ABC - nieregularny organ niezależny

Warszawa

(1982:) nr 7/8

ECS_AS_1_II_547.jpg

ABC MŁODYCH Pismo informacyjne młodzieży szkolnej

Federacja Młodzieży Walczącej

Kraków

(1986:) nr 6; (1990:) nr 37/38

ECS_AS_1_II_074.jpg

ABC Pismo Studentów Uniwersytetu Gdańskiego

Ruch Młodej Polski

Gdańsk

(1986:) nr 1; (1987:) nr 3-5