Niezależne wydawnictwa ciągłe z lat 1976-1989

W zespole wyodrębniono:
I: Wydawnictwa seryjne publikowane przez struktury Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" o zasięgu lokalnym i krajowym.
II: Wydawnictwa seryjne publikowane przez organizacje opozycji demokratycznej w Polsce w latach 1976 - 1989.
III: Wydawnictwa seryjne emigracyjne
ECS_AS_1_III_1.jpg

OPOKA

(red.) Jędrzej Giertych

Londyn (Wielka Brytania)

(1977:) nr 14; (1978:) nr 15;

ECS_AS_1_II_829_1_2_002.jpg

SZERSZEŃ Biuletyn Informacyjny

Paryż

(1977:) nr 2

ECS_AS_1_II_824_2_7_001.jpg

U Progu

Red. K. Brodacki, E.…

Warszawa

(1977:) nr 7

ECS_AS_1_II_238.jpg

PPN

Polskie Porozumienie…

Warszawa

(1977:) nr 8, 13; (1978:) nr…

ECS_AS_1_II_265.jpg

SZLABAN Dodatek Ilustrowany

Warszawa

(1978:) nr 1

ECS_AS_1_II_793_1_2_001.jpg

RUCH ZWIĄZKOWY pismo poświęcone odrodzeniu wolnego…

red. Roman Kściuczek

(1978:) nr 1-2, 4; (1979:) nr…

ECS_AS_1_II_506.jpg

ROBOTNIK WYBRZEŻA Pismo Komitetu Założycielskiego…

Komitet Założycielski Wolnych…

Gdańsk

(1978:) nr 1; (1979:) nr 2, 4,…

ECS_AS_1_II_391.jpg

PRZEGLĄD ZACHODNI Niezależne pismo społeczno -…

Poznań

(1978:) nr 2