Niezależne wydawnictwa ciągłe z lat 1976-1989

W zespole wyodrębniono:
I: Wydawnictwa seryjne publikowane przez struktury Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" o zasięgu lokalnym i krajowym.
II: Wydawnictwa seryjne publikowane przez organizacje opozycji demokratycznej w Polsce w latach 1976 - 1989.
III: Wydawnictwa seryjne emigracyjne
ECS_AS_1_II_988_1_2_001.jpg

TRWAMY - Biuletyn Ruchu Samoobrony Społecznej…

Wrocław

(1982:) nr 2

ECS_AS_1_II_987_2_10_001.jpg

Reżimówka

Wrocław

(1982:) nr 10

ECS_AS_1_II_986_1_1_001.jpg

WIESZCZ - miesięcznik literacko-historyczny…

Wrocław

(1986:) nr 1

ECS_AS_1_II_985_1_1_001.jpg

ZERO

Wrocław

(1985:) nr 1

ECS_AS_1_I_1034_1_2_001.jpg

Ku Wolnej Polsce - dwutygodnik Regionu…

Katowice

(1982:) nr 2

ECS_AS_1_II_984_1_1_001.jpg

Chłopska Sprawa - pismo Niezależnego Samorządnego…

Bydgoszcz

(1981:) nr 1

ECS_AS_1_II_983_1_0_001.jpg

ETHOS - społeczno-etyczne pismo laikatu…

Gdańsk

(1980:) nr 0

ECS_AS_1_II_982_3_12_001.jpg

Myśli Nieinternowane - pismo Niezależnego Ruchu…

Kraków

(1984:) nr 12