Niezależne wydawnictwa ciągłe z lat 1976-1989

W zespole wyodrębniono:
I: Wydawnictwa seryjne publikowane przez struktury Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" o zasięgu lokalnym i krajowym.
II: Wydawnictwa seryjne publikowane przez organizacje opozycji demokratycznej w Polsce w latach 1976 - 1989.
III: Wydawnictwa seryjne emigracyjne
ECS_AS_1_II_888_2_9_001.jpg

Opolitechnik

red. Wiesiek Wroniewski et al.

Opole

(1981:) nr 9

ECS_AS_1_I_928_2_22_001.jpg

Komentarz - pismo sympatyków NSZZ "Solidarność"

Wrocław

(1984:) nr 22

ECS_AS_1_II_887_1_3_001.jpg

DROGA - pismo niezależne wydawane przez…

red. nacz. Leszek Moczulski

Warszawa

(1978:) nr 3

ECS_AS_1_II_886_1_1_001.jpg

Prawo i MEL

[red. Tomasz Hypki et al.]

Warszawa

(1980:) nr 1

ECS_AS_1_I_927_1_2_001.jpg

Biuletyn Informacyjny Komitetu Założycielskiego…

Kom. Bud. Gdynia "Solidarność"

Gdynia

(1980:) nr 2

ECS_AS_1_II_885_1_3_001.jpg

Idzie Nowe

Komitet Założycielski…

Warszawa

(1980:) nr 3

ECS_AS_1_I_926_1_7_001.jpg

Biuletyn Informacyjny NSZZ "Solidarność" Akademii…

red. Barbara Woytowicz et al.

Lublin

(1981:) nr 7

ECS_AS_1_II_884_2_2_001.jpg

Flauta - pismo młodzieży żadnej

Ruch "Wolność i Pokój"

Częstochowa

(1989:) nr 2