Plakaty

Zespół zawiera plakaty i afisze powstałe w środowiskach opozycji antykomunistycznej w Polsce i poza jej granicami. Do zespołu włączono również plakaty propagandowe oraz afisze filmowe i teatralne. W zespole wyodrębniono:
I: Plakaty i afisze organizacji zagranicznych
II: Plakaty i afisze związane z twórczością Andrzeja Wajdy
III: Plakaty wyborcze z tzw. "Drużyny Lecha"
IV: Plakaty i afisze filmowe i teatralne
ECS/T/ASP/018
ECS/T/ASP/019

Jarosław  Zduniewski

1990 r.

ECS/T/ASP/020

Henryk  Tomaszewski

Warszawa

1989 r.

ECS/T/ASP/021

Krzysztof  Ignatowicz

Gdańsk

1989 r.

ECS/T/ASP/022

Kraków

1982 r.

ECS/T/ASP/023

Jerzy  Napieracz

Kraków

1983 r.

ECS/T/ASP/024

1981 r.

ECS/T/ASP/025

M.  Lewandowski

Warszawa

1981 r.