Plakaty

Zespół zawiera plakaty i afisze powstałe w środowiskach opozycji antykomunistycznej w Polsce i poza jej granicami. Do zespołu włączono również plakaty propagandowe oraz afisze filmowe i teatralne. W zespole wyodrębniono:
I: Plakaty i afisze organizacji zagranicznych
II: Plakaty i afisze związane z twórczością Andrzeja Wajdy
III: Plakaty wyborcze z tzw. "Drużyny Lecha"
IV: Plakaty i afisze filmowe i teatralne
ECS/T/ASP/002

1980-1981 rok

ECS/T/ASP/003

1980-1981 r.

ECS/T/ASP/004

1980-1981 r.

ECS/T/ASP/005

1982 r.

ECS/T/ASP/006

1982 r.

ECS/T/ASP/007

Łódź

1982 r.

ECS/T/ASP/008

Maciej Grzywaczewski / [oprawa…

Gdańsk

1981 r.

ECS/T/ASP/009

Jerzy  Janiszewski

Gdańsk

1980 r.