Plakaty

Zespół zawiera plakaty i afisze powstałe w środowiskach opozycji antykomunistycznej w Polsce i poza jej granicami. Do zespołu włączono również plakaty propagandowe oraz afisze filmowe i teatralne. W zespole wyodrębniono:
I: Plakaty i afisze organizacji zagranicznych
II: Plakaty i afisze związane z twórczością Andrzeja Wajdy
III: Plakaty wyborcze z tzw. "Drużyny Lecha"
IV: Plakaty i afisze filmowe i teatralne
V: Plakaty, afisze i ulotki antyopozycyjne
VI: Plakaty, afisze i ulotki opozycji antykomunistycznej w Polsce.
ECS/T/ASP/008

Maciej Grzywaczewski / [oprawa…

Gdańsk

1981 r.

ECS/T/ASP/009

Jerzy  Janiszewski

Gdańsk

1980 r.

ECS/T/ASP/010

Henryk  Fajlhauer

1980 r.

ECS/T/ASP/011

Gdańsk

1980 r.

ECS/T/ASP/012

Krystyna  Janiszewska

1980 r.

ECS-T-ASP-013.jpg

Krystyna  Janiszewska

1980 r.

ECS/T/ASP/014

1980 r.

ECS/T/ASP/015

Gdańsk

1989 r.