Plakaty

Zespół zawiera plakaty i afisze powstałe w środowiskach opozycji antykomunistycznej w Polsce i poza jej granicami. Do zespołu włączono również plakaty propagandowe oraz afisze filmowe i teatralne. W zespole wyodrębniono:
I: Plakaty i afisze organizacji zagranicznych
II: Plakaty i afisze związane z twórczością Andrzeja Wajdy
III: Plakaty wyborcze z tzw. "Drużyny Lecha"
IV: Plakaty i afisze filmowe i teatralne
ECS_AS_11_IV_149.jpg

Julian Pałka

Polska

1950

ECS_AS_11_IV_148.jpg

Zbigniew Waszewski

Polska

1952

ECS_AS_11_IV_152.jpg

Julian Pałka

Polska

1952

ECS_AS_11_IV_154.jpg

Waldemar Świerzy

Polska

1952

ECS_AS_11_IV_155.jpg

Olga Aleksandra Siemaszko

Polska

1952

ECS_AS_11_IV_153.jpg

Jan Słomczyński

Polska

1953

ECS_AS_11_IV_182.jpg

Mieczysław Berman

Polska

1953

ECS_AS_11_IV_376.jpg

Jan Szancer

Polska

1953