Plakaty

Zespół zawiera plakaty i afisze powstałe w środowiskach opozycji antykomunistycznej w Polsce i poza jej granicami. Do zespołu włączono również plakaty propagandowe oraz afisze filmowe i teatralne. W zespole wyodrębniono:
I: Plakaty i afisze organizacji zagranicznych
II: Plakaty i afisze związane z twórczością Andrzeja Wajdy
III: Plakaty wyborcze z tzw. "Drużyny Lecha"
IV: Plakaty i afisze filmowe i teatralne
V: Plakaty, afisze i ulotki antyopozycyjne
VI: Plakaty, afisze i ulotki opozycji antykomunistycznej w Polsce.
ECS_AS_11_IV_182.jpg

Mieczysław Berman

Polska

1953

ECS_AS_11_IV_376.jpg

Jan Szancer

Polska

1953

ECS_AS_11_IV_771.jpg

Stefan Bernaciński

Polska

1953

ECS_AS_11_IV_831.jpg

Wojciech Fangor

Polska

1953

ECS_AS_11_IV_932.jpg

Waldemar Świerzy

Polska

1953

ECS_AS_11_IV_150.jpg

Witold Chmielewski

Polska

1954

ECS_AS_11_IV_151.jpg

Jan Lenica

Polska

1954

ECS_AS_11_IV_192.jpg

Eryk Lipiński

Polska

1954