Plakaty

Zespół zawiera plakaty i afisze powstałe w środowiskach opozycji antykomunistycznej w Polsce i poza jej granicami. Do zespołu włączono również plakaty propagandowe oraz afisze filmowe i teatralne. W zespole wyodrębniono:
I: Plakaty i afisze organizacji zagranicznych
II: Plakaty i afisze związane z twórczością Andrzeja Wajdy
III: Plakaty wyborcze z tzw. "Drużyny Lecha"
IV: Plakaty i afisze filmowe i teatralne
V: Plakaty, afisze i ulotki antyopozycyjne
VI: Plakaty, afisze i ulotki opozycji antykomunistycznej w Polsce.
ECS_AS_11_IV_974.jpg

Jakub Erol

Polska

1978

ECS_AS_11_IV_973.jpg

Marzena Kawalerowicz

Polska

1978

ECS_AS_11_IV_972.jpg

Marian Słowicki

Polska

1978

ECS_AS_11_IV_971.jpg

Lech Majewski

Polska

1978

ECS_AS_11_IV_970.jpg

Andrzej Klimowski

Polska

1978

ECS_AS_11_IV_969.jpg

Jacek Neugebauer

Polska

1978

ECS_AS_11_IV_968.jpg

Jacek Neugebauer

Polska

1978

ECS_AS_11_IV_967.jpg

Jerzy Flisak

Polska

1978