Plakaty

Zespół zawiera plakaty i afisze powstałe w środowiskach opozycji antykomunistycznej w Polsce i poza jej granicami. Do zespołu włączono również plakaty propagandowe oraz afisze filmowe i teatralne. W zespole wyodrębniono:
I: Plakaty i afisze organizacji zagranicznych
II: Plakaty i afisze związane z twórczością Andrzeja Wajdy
III: Plakaty wyborcze z tzw. "Drużyny Lecha"
IV: Plakaty i afisze filmowe i teatralne
V: Plakaty, afisze i ulotki antyopozycyjne
ECS_AS_11_IV_760.jpg

Jerzy Cherka

Polska

1956

ECS_AS_11_IV_759.jpg

Leszek Hołdanowicz

Polska

1965

ECS_AS_11_IV_758.jpg

Maciej Hibner

Polska

1964

ECS_AS_11_IV_757.jpg

Wiktor Górka

Polska

1964

ECS_AS_11_IV_756.jpg

Andrzej Dąbrowski

Polska

1964

ECS_AS_11_IV_755.jpg

Andrzej Dąbrowski

Polska

1964

ECS_AS_11_IV_754.jpg

Ewa Frysztak

Polska

1965

ECS_AS_11_IV_753.jpg

Ewa Frysztak

Polska

1964