Plakaty

Zespół zawiera plakaty i afisze powstałe w środowiskach opozycji antykomunistycznej w Polsce i poza jej granicami. Do zespołu włączono również plakaty propagandowe oraz afisze filmowe i teatralne. W zespole wyodrębniono:
I: Plakaty i afisze organizacji zagranicznych
II: Plakaty i afisze związane z twórczością Andrzeja Wajdy
III: Plakaty wyborcze z tzw. "Drużyny Lecha"
IV: Plakaty i afisze filmowe i teatralne
ECS_AS_11_III_262.jpg

Komitet Obywatelski…

Lublin

1990

258. Żurawiecki.jpg

Komitet Obywatelski…

Gdańsk / Warszawa

1989

192. Sak.jpg

Komitet Obywatelski…

1989

187. Rusakiewicz.jpg

Komitet Obywatelski…

Gdańsk / Warszawa

1989

155. Osiatyński.jpg

Komitet Obywatelski…

Gdańsk / Warszawa

1989

130. Mackiewicz.jpg

Komitet Obywatelski…

Gdańsk / Warszawa

1989

81. Kaliciński.jpg

Komitet Obywatelski…

Gdańsk / Warszawa

1989

210. Stępniak Maria.jpg

Komitet Obywatelski…

Gdańsk / Warszawa

1989