Sztuka

ECS/T/ZIS/10

Grafika "Stan przejściowy"

  Jacek Krzysztof Zieliński

Warszawa?

1986 r.

ECS/T/ZIS/11

Grafika "Samodybowanie"

  Jacek Krzysztof Zieliński

1983 r.

ECS/T/ZIS/12

Grafika "Okop"

  Jacek Krzysztof Zieliński

Warszawa?

1987 r.

ECS/T/ZIS/13

Grafika „V”

  Jacek Krzysztof Zieliński

Warszawa?

1984

ECS/T/ZIS/14

Grafika "Bezradność"

  Jacek Krzysztof Zieliński

Warszawa?

1982

ECS/T/ZIS/15

Grafika "Polski chleb"

  Jacek Krzysztof Zieliński

Warszawa?

1982

ECS/T/ZIS/16

Obraz "Przodownicy pracy"

Dorota  Brodowska

Warszawa?

1978

ECS/T/ZIS/17

portret męski

Andrzej  Trzaska

Strzebielinek

1982 r.