Niezależne wydawnictwa ciągłe z lat 1976-1989

W zespole wyodrębniono:
I. Wydawnictwa seryjne publikowane przez struktury Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" o zasięgu lokalnym, krajowym oraz zagraniczne.
II. Wydawnictwa seryjne publikowane przez organizacje opozycji demokratycznej w Polsce w latach 1976 - 1989.
ECS_AS_1_II_729001.jpg

KOMUNIKAT

Komitet Obrony Robotników

Warszawa

(1976:) nr 3

ECS_AS_1_I_092.jpg

WSPÓLNIE Biuletyn informacyjny NSZZ…

NSZZ "Solidarność" przy…

Gdańsk

(1980:) nr 2-5; (1981:) nr…

ECS_AS_1_II_728_1_17_001.tif

NASZA KRATA

Rzeszów, Załęże, Nowy…

(1982:) nr 17, 19

ECS_AS_1_III_5.jpg

PRZEKAZY

Grupa Robocza "Solidarność"…

Berlin Zachodni

(1982:) nr 6-12; (1983:) nr…

ECS_AS_1_III_4.jpg

INFORMACJA Miesięcznik Grupy Działania na rzecz…

Grupa Działania Na Rzecz NSZZ…

Montreal (Kanada)

(1983:) nr 11/12

ECS_AS_1_III_3.jpg

WIADOMOŚCI KOLOŃSKIE Pismo nowej emigracji

Tadeusz Folek (wydawca i…

Kolonia (Niemiecka Republika…

(1982:) nr 4

ECS_AS_1_III_2.jpg

POGLĄD Dwutygodnik Komitetu Obrony Solidarności

Komitet Obrony Solidarności

Berlin Zachodni

(1982:) nr 2(22); (1983:) nr…

ECS_AS_1_III_1.jpg

OPOKA

(red.) Jędrzej Giertych

Londyn (Wielka Brytania)

(1977:) nr 14; (1978:) nr 15;