Niezależne wydawnictwa ciągłe z lat 1976-1989

W zespole wyodrębniono:
I: Wydawnictwa seryjne publikowane przez struktury Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" o zasięgu lokalnym i krajowym.
II: Wydawnictwa seryjne publikowane przez organizacje opozycji demokratycznej w Polsce w latach 1976 - 1989.
III: Wydawnictwa seryjne emigracyjne
ECS_AS_1_II_729001.jpg

KOMUNIKAT

Komitet Obrony Robotników

Warszawa

(1976:) nr 3

ECS_AS_1_I_092.jpg

WSPÓLNIE Biuletyn informacyjny NSZZ "Solidarność"…

NSZZ "Solidarność" przy…

Gdańsk

(1980:) nr 2-5; (1981:) nr…

ECS_AS_1_III_11_1_8_001.jpg

BIULETYN INFORMACYJNY

Komitet Obrony Solidarności

Berlin Zachodni (Niemcy)

(1982:) nr 8

ECS_AS_1_III_10.jpg

SOLIDARNOŚĆ Informatiebulletin

Gezamenlijke Polenkomitees in…

Amsterdam (Holandia)

(1983:) nr 1, 4

ECS_AS_1_III_9.jpg

NIE CENZUROWANO

Haagse Initiatiefgroep "Polen"…

Haga (Holandia)

(1982:) nr 1

ECS_AS_1_III_8.jpg

NEWS SOLIDARNOŚĆ

Biuro Koordynacyjne NSZZ…

Bruksela (Belgia)

(1984:) nr 33-35

ECS_AS_1_III_7.jpg

VOICE OF SOLIDARNOŚĆ Information Bulletin…

Biuro Informacyjne NSZZ…

Londyn (Wielka Brytania)

(1984:) nr 83

ECS_AS_1_III_6.jpg

SŁOWO KONGRESU Miesięcznik Kongresu Polaków w…

Kongres Polaków w Szwecji

Sztokholm (Szwecja)

(1983:) nr 20